NEWS

stock_thumb

Raport o najatrakcyjniejszych spółkach z segmentu NC Lead oraz indeksu NCIndex30

Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwa wiadomości Raport o najatrakcyjniejszych spółkach z segmentu NC Lead oraz należących do indeksu NCIndex30 Raport został sporządzony w oparciu o dane na 30.06.2014 roku, z podziałem na sektory. Przy wyborze spółek kierowaliśmy się wskaźnikiem C/Z danej spółki, który znajdował się poniżej mediany danego sektora oraz porównaniem do konkurentów z sektora.

stock_thumb

Raport o najatrakcyjniejszych spółkach z segmentu NC Lead oraz indeksu NCIndex30

Szanowni Państwo, Przekazujemy do Państwa wiadomości Raport o najatrakcyjniejszych spółkach z segmentu NC Lead oraz należących do indeksu NCIndex30 Raport został sporządzony w oparciu o dane na 30.06.2014 roku, z podziałem na sektory. Przy wyborze spółek kierowaliśmy się wskaźnikiem C/Z danej spółki, który znajdował się poniżej mediany danego sektora oraz porównaniem do konkurentów z sektora.

WYDARZENIA

kongresmmsp

IV Europejski Kongres MSP

Kongres MSP jest forum skupiającym przedstawicieli MŚP, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych…

kongresmmsp

IV Europejski Kongres MSP

Kongres MSP jest forum skupiającym przedstawicieli MŚP, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych…

agriinvest

Ukrainian Agri Investment Forum

Uprzejmie informujemy iż 13 listopada w Hanowerze odbędzie się Ukrainian Agri Investment Forum – szczególne wydarzenie, prezentujące…

OFERTY

Top