Okrągły stół: „Procesy Migracyjne: Ukraina – Polska”

23 listopada 2016 r. w agencji Ukrinform odbyło się posiedzenie okrągłego stołu na temat : „Procesy Migracyjne: Ukraina – Polska”, zorganizowane przez Ukraińskie Stowarzyszenie Firm Międzynarodowego Zatrudnienia we współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.

Udział w spotkaniu wzięli czołowi specjaliści w tej dziedzinie z obu krajów, a mianowicie:

Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Oleg Dubish – Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Wasyl Woskobojnyk – Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Firm Międzynarodowego Zatrudnienia; Sergij Krawczenko – Zastępca Przewodniczącego Państwowej Służby Zatrudnienia (dział centralny); Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Polski; Marcin Nowak – Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Polski; Sergij Miniajło – Departament Służby Konsularnej MSZ Ukrainy; Oleksij Antypowycz – Przewodniczący Socjologicznej G „RATING”; Oleksandr Romaniuk – przewodniczący Komitetu ds. migracji i zatrudnienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Wiktor Gorlenko – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowej Służby Zatrudnienia; Mykola Oleksandrow – Rzecznik Prasowy Ukraińskiego Stowarzyszenia Firm Międzynarodowego Zatrudnienia.

Omówione zostały kwestie ochrony praw ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce i metody walki z oszustami, którzy działają na rynku międzynarodowego zatrudnienia na Ukrainie.

1-1

W wyniku spotkania ustalono, że polskie i ukraińskie instytucje i organizacje państwowe powinny wypracować jednolite podejście do migracji zarobkowej w celu zapobiegania nadużyciom, ochrony praw Ukraińców pracujących w Polsce i zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

„Padła propozycja nawiązania stosunków partnerskich między instytucjami z Polski i Ukrainy, pośrednikami, którzy legalnie pracują na rynku zatrudnienia, i zapewnienia jednolitego podejścia do migracji zarobkowej, wypracowania przejrzystych zasad, które zrozumie każdy obywatel pragnący wyjechać do pracy za granicę”, – powiedział Krawczenko.  Również zaznaczył, że, według oficjalnych i nieoficjalnych statystyk, większość Ukraińców, wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy, pracują w sąsiednich krajach, a najwięcej w Polsce i na Węgrzech. Przy tym, na rynku istnieje szeroki wybór usług, na oprócz instytucji państwowych, legalnych agencji zatrudnienia Ukrainy i Polski, są również oszuści.

Sergij Krawczenko podkreślił, że Państwowa Służba Zatrudnienia jest gotowa szkolić kadrę, jeśli strona polska przekaże informacje dotyczące zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności. Tak więc, według oficjalnych danych Państwowej Służby Zatrudnienia do pracy za granicę wyjechało ponad 76 tysięcy Ukraińców, z których ponad 3 tysięcy pracują właśnie w Polsce.

2-1

Oleg Dubish, Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zaznaczył, że teraz jak i w przyszłości Polska będzie potrzebowała rąk do pracy. Już teraz, 98% zezwoleń na pracę zostało wydane pracownikom z Ukrainy. A biorąc pod uwagę to, że w Polsce obniżony został wiek emerytalny, zapotrzebowanie na siłę roboczą będzie tylko wzrastać.

Tak więc, według statystyk, przedstawionych na spotkaniu przez Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Polski Cezarego Kaźmierczaka, obecnie w Polsce jest około miliona Ukraińców, i w Polsce wzrasta zrozumienie konieczności legalizacji migrantów zarobkowych z Ukrainy i ochrony ich praw. Takie intencje strony polskiej spowodowane są również tym, że obywatele Ukrainy, na równi z obywatelami Białorusi i Wietnamu, są najchętniej przyjmowani do pracy przez polskich pracodawców.

„Opowiadamy się za legalizacją pracy w Polsce  dla pracowników z Ukrainy, aby mogli korzystać z tych samych praw, co obywatele Polski”, – powiedział  C. Kaźmierczak.