Podpisanie Memorandum o współpracy

7 października 2016 r. w Kijowie Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Oleg Dubish, Pełnomocny Przedstawiciel Stowarzyszenia ENEIA, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Wasyl Woskobojnyk, Prezydent OS „Ukraińskie Stowarzyszenie Firm Międzynarodowego Zatrudnienia” podpisali memorandum o współpracy.

„Nie jest tajemnicą, że wielu Ukraińców z przyczyn ekonomicznych wyjeżdża za granicę. W Polsce lokalni pracownicy migrują na Zachód, a zamiast nich kraj przyjmuje pracowników z Ukrainy. Taka sytuacja prowadzi do dynamicznego wzrostu zapotrzebowania polskiej gospodarki na pracowników”, – zaznaczył Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

„Wszyscy jesteśmy za tym, aby nasi młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę, patrzyli na normalną pracę, korzystali z najlepszych technologiczne i społeczne praktyk, a następnie wracali do ojczyzny. Największym inwestorem na Ukrainie są nasi pracownicy. Corocznie od naszych pracowników do kraju nadchodzi 6-7 mld dolarów”, – powiedział Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish.

„Dziś, gdy strumień ukraińskich migrantów zarobkowych płynie do Polski, bardzo ważne jest, aby dać szansę tym ludziom, aby nie stać się ofiarą oszustów i móc spokojnie pracować. Według różnych danych, w tym i polskiego rządu, w tym kraju pracuje już od 700 tys. do 1 mln Ukraińców i liczba ta stale rośnie. Na dzień dzisiejszy, według sondaży opinii publicznej wynika, że co piąty Ukrainiec chce wyjechać za granicę do pracy. Ale widzimy, że większość z nich nie zna podstawowych zasad, których trzeba przestrzegać, aby nie stać się ofiarą oszustów, którzy kontrolują, według naszych danych, około 90% rynku międzynarodowego zatrudnienia na Ukrainie. Razem z naszymi polskimi kolegami będziemy pomagać Ukraińcom znaleźć legalną pracę za granicą”, – zaznaczył Wasyl Woskobojnyk, Prezydent Organizacji Społecznej „Ukraińskie Stowarzyszenie Firm Międzynarodowego Zatrudnienia”