Spotkanie Mykoly Lysenko z ukraińskimi przedsiębiorcami

6 czerwca 2016 roku w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się spotkanie ukraińskich przedsiębiorców z Przewodniczącym Komitetu PUIG ds. Rozwoju i Finansowania Biznesu Mykolą Lysenko.

Spotkanie było organizowane przez PUIG we współpracy z KIPH Ukrainy przy wsparciu GPW i miało na celu omówienie aspektów tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z całej Ukrainy.