Wsparcie szpitala Służby Granicznej Ukrainy w Charkowie

1 września 2016 r. Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Tarnowie, Prezes Polsko-Ukraińskiego Instytutu Pomocy i Rozwoju Pan Bartłomiej Babuśka, który pełni również funkcję Konsula Ukrainy w Tarnowie przekazał Szpitalowi Służby Granicznej Ukrainy w Charkowie środki pieniężne oraz sprzęt medyczny, które zostały zebrane podczas Konsularnego Rautu Charytatywnego w Tarnowie w lutym 2016 r.

  • środki pieniężne w wysokości 8 160 dolarów amerykańskich USD,
  • ciśnieniomierze specjalistyczne marki Omron 10 szt. (zakup sfinansowany z kwesty przeprowadzonej w Wielkim Poście w placówkach Stowarzyszenia Siemacha przez jego wychowanków)
  • sprzęt medyczny przekazany przez Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
  • pościel oraz odzież dla personelu Szpitala w Charkowie (zostanie uszyta po zakończeniu rozmów z przedstawicielami firmy , która zadeklarowała pomoc w w/w zakresie).