Akademia z Patronatem

Ministerstwo  Inwestycji i Rozwoju objęło Patronatem  Polsko-Ukraińską Akademię Miast. Cieszymy się, że resort kierowany przez Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego docenił w ten sposób inicjatywę Izby, której celem jest przekazywanie dobrych doświadczeń polskiej samorządności na rzecz decentralizacji na Ukrainie. Przypominamy, że dotychczasowi patroni Akademii to: Pan Viacheslav  Nehoda- Pierwszy Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy,  Asocjacja  Miast Ukrainy, Związek  Miast  Polskich,  Związek  Powiatów  Polskich,  Związek  Województw  RP, Związek  Gmin  Wiejskich  RP, Konwent  Współpracy Samorządowej  Polski  i Ukrainy.

Najbliższe spotkania i dyskusje Akademii już 19 kwietnia, podczas Baltic Business Forum w Świnoujściu. Zajmiemy się projektowaniem przyszłości miast, tworzeniem klastrów energetycznych, technologiami OZE do wykorzystania w hromadach i gminach.