Analizy i informacje rynkowe

Opracowywane przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą analizy gospodarcze mają na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek ukraiński/polski, lub rozszerzenia swojej działalności na nim.

Elementy opracowania są uzależnione od potrzeb klienta, mogą to bowiem być m. in.: informacje branżowe, produktowe, analiza konkurencji, cen produktów, przedstawienie możliwych kanałów dystrybucji, uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach.

ZAMÓWIENIE INFORMACJI RYNKOWEJ ORAZ JEJ ANALIZY

(*pola obowiązkowe do wypełnienia)

Wyrażam zgodę na następujące postanowienia: firma podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez PUIG w celu wykonywania przezeń swojej działalności statutowej jak i w celach marketingowych. Zgromadzone dane będą wykorzystywane i udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.); administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest PUIG z siedzibą; 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 9/2 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000176567, NIP 525-21-11-983, REGON 010304011); każda firma ma prawo dostępu i poprawiania zgromadzonych o sobie danych; podanie danych oraz uiszczenie wymaganych opłat rejestracyjnych jest konieczne do uzyskania członkostwa w PUIG; dane w ankiecie podaje się poprzez wypełnienie wymaganych pól Ankiety; PUIG nie odpowiada za podanie przez Firmę nieprawidłowych danych.