CENTRUM PROMOCJI POLSKICH NAUK PRAWNYCH W KIJOWIE

Staramy się w Izbie organizować polsko-ukraińską współpracę w różnych kierunkach… Jednym z takich kierunków jest systemowa współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Tradycje tego najstarszego Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego sięgają XVIII w. i programu nauczania w Szkole Rycerskie. Na dzień dzisiejszy Wydział słusznie uważany jest za jeden z wiodących ośrodków i liderów polskich nauk prawnych. Absolwenci tego wydziału aktywnie pracują w wiodących instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych w Polsce, przewodniczą znanym polskim kancelariom prawnym, aktywnie działają w organach administracji państwowej, a eksperckie doświadczenie specjalistów wydziału aktywnie wykorzystywane, m.in. w działalności polskich prawodawców i innych organów władzy w Polsce.

7 kwietnia 2017 roku w Kijowie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które na mocy zawartej umowy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą od tego czasu mieści się we wspólnym biurze Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie przy ul. Khoryva 4.

W uroczystym wydarzeniu udział wzięła delegacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na czele z Dziekanem Wydziału, Prof. dr hab. Tomaszem Marcinem Giaro.

Wśród najważniejszych priorytetów naszej wspólnej pracy, na których , między innymi, 7 kwietnia 2017 roku akcentował uwagę Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish, jest współpraca z deputowanymi do Rady Najwyższej Ukrainy, odpowiednimi komitetami Rady Najwyższej Ukrainy ds. eksperckiej pomocy przy opracowywaniu ukraińskich aktów prawnych o charakterze ekonomicznym, z uwzględnieniem polskich doświadczeń reform i transformacji gospodarczej. W tym celu, aby rozpocząć wspólnie działania, określimy priorytety oraz organizujemy należny dostęp w języku ukraińskim do odpowiedniej polskiej bazy legislacyjnej.