Decentralizacja z energią

Od czerwca do listopada 2018 roku Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza realizowała projekt „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”. Naszymi partnerami była Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i Charkowskie Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego. Nieocenionego wsparcia udzielił Konsulat Generalny RP w Charkowie.

Naszych ukraińskich przyjaciół nie zostawiamy samych. Stworzyliśmy pomost w postaci strony internetowej projektu www.nasza-energia.org , uruchomiliśmy  Facebook. Nadal mamy energię.

Dlaczego zajęliśmy się kwestią efektywności energetycznej w ukraińskich zjednoczonych wiejskich hromadach?

Odpowiedź jest prosta: bo izba gospodarcza zajmuje się gospodarką.

Energochłonność PKB Ukrainy jest dwa razy wyższa niż w Polsce. Eksperci Komisji Europejskiej wyliczyli, że jeśli Ukraina osiągnie poziom efektywności energetycznej taki, jak w Polsce, to zaoszczędzi więcej energii niż Hiszpania zużywa rocznie.

Koszty energii, jej zużycie wpływają na konkurencyjność gospodarki. Ta oczywista oczywistość w Ukrainie ma nie tylko kontekst ekonomiczny, ale też geopolityczny. Historyczne uzależnienie Ukrainy od źródeł energii i jej przesyłu z Rosji rodziło polityczne uwikłanie i przynosiło energetyczny szantaż. Dlatego energia jest ważnym wyznacznikiem suwerenności Ukrainy.

Można jednak dalej zapytać: gdzie polityka energetyczna, a gdzie hromady?

Decentralizacja- ta wielka reforma ukraińskiego państwa przynosi samorządność, czyli współodpowiedzialność. Zjednoczone hromady uzyskały władzę: kompetencje i budżet. Ale muszą też płacić rachunki za energię elektryczną i cieplną w szkołach, przedszkolach , ośrodkach zdrowia, domach kultury, budynkach administracyjnych. Energia „zżera” nieraz ponad 30 proc. ich rocznych budżetów!

Pracowaliśmy na rzecz pięciu zjednoczonych wiejskich z obwodu charkowskiego: czkałowskiej, rogańskiej, maliniwskiej, nowowodołażskiej i zacziepiłiwskiej. O naszych działaniach informowaliśmy w DIALOGU i na stronie Izby. Co jest efektem tej pracy? Hromady otrzymały raporty energetyczne, opisujące stan ich gospodarki energią, zauważalne błędy i przedstawiające rekomendacje konkretnych działań. Dla każdego budynku zarządzanego przez hromadę zaproponowano działania związane z systemem ogrzewania i opis kompleksowej modernizacji budynku. W raportach podkreślono, że potrzebne są długofalowe strategie energetyczne dla hromad. Wskazana jest optymalizacja powierzchni wykorzystywanych budynków komunalnych. Zasugerowano, by w każdej hromadzie powołać osobę odpowiedzialną za zarządzanie energią. Wreszcie wskazano nowy kierunek: odnawialne źródła energii. Do każdego z raportów dołączono katalog dobrych praktyk w dziedzinie termomodernizacji, bazujący na błędach najczęściej obserwowanych w hromadach.

Dariusz Szymczycha, koordynator projektu.

„Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” to projekt, realizowany w partnerstwie Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A . Projekt  jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.