Decentralizacja z energią

W Charkowie, 16 października, odbyło się III Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe. Uczestnicząca w Forum gubernator obwodu Pani Julia Switłyczna powiedziała, że „Charków staje się centrum współpracy polsko-ukraińskiej”. Przypomniała o ubiegłorocznej wizycie Prezydenta RP A. Dudy, wskazała, że obroty handlowe obwodu charkowskiego z Polską wzrosły o 50%, podziękowała za polską pomoc dla szkół w obwodzie i dla samorządów lokalnych w procesie decentralizacji władzy. Organizatorami Forum są Konsulat Generalny RP w Charkowie i Regionalne Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego w Charkowie.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza już drugi raz wspiera to przedsięwzięcie i aktywnie w nim uczestniczy. Prezes Izby Jacek Piechota dyskutował w panelu „Inwestycje w ludzi-usługi socjalne zjednoczonych hromad jako instrument budowania kapitału ludzkiego”. Wskazywał na potrzebę znajdowania synergii pomiędzy wzrostem gospodarczym i zaspokajaniem potrzeb społecznych, promował ideę zrównoważonego rozwoju.

Podczas Forum zaprezentowano dotychczasowe efekty projektu „Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie”. Hromada Czkałowska, jako pierwsza z pięciu hromad objętych projektem, otrzymała rekomendacje działań dla zwiększenia efektywności energetycznej zarządzanych budynków. Koordynator projektu Dariusz Szymczycha wskazał, że nowe podejście do energii  jest ważnym wyzwaniem dla zjednoczonych hromad, gdyż opłaty za ogrzewanie i oświetlenie stanowią znaczącą część ich budżetów. Gdyby Ukraina osiągnęła poziom efektywności energetycznej porównywalny z Polską, to wówczas oszczędności energii były większe niż całoroczne zapotrzebowanie  na energię w Hiszpanii. Te zaoszczędzone środki mogą być przeznaczane na inne zadania władzy lokalnej. Eksperci KAPE S.A. omówili błędy, które najczęściej spotykali w lustrowanych obiektach samorządowych, wskazali też dobre, niskobudżetowe praktyki, które służą oszczędności energii. Ich opinie wzmocnił ukraiński ekspert Vyacheslaw Gusyev, który przedstawił zasady, jakimi powinni kierować się inwestorzy decydujący się na ocieplenie budynków czy też zmianę źródeł ciepła. Oleg Maslennikov omówił zasady przyznawania pomocy na termomodernizację budynków wielorodzinnych, jakie będą podstawą działania nowo powołanego Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy. Wiktor Sołowjow opowiedział o tym, co w hromadzie Czkałowskiej już zrobiono w celu lepszego zarządzania energią i podkreślił znaczenie takich działań jak „Nasza Energia”.

W połowie listopada, w Charkowie, w ramach projektu „Nasza energia”  planowane jest szkolenie dla pracowników władzy lokalnej na temat źródeł  finansowania inwestycji w efektywność energetyczną, jakie są dostępne na Ukrainie. W czasie warsztatów będą też wypełniane przykładowe wnioski na finansowanie.

Partnerami projektu „Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie” są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Działania w ramach projektu są współfinansowane ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, który jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiały o Forum są dostępne pod linkami:

podrobnosti.ua

objectiv.tv