Delegacja PUIG w XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

Delegacja Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) na czele z Wice-Prezesem PUIG od Ukrainy Panem Olegiem Dubishem  aktywnie uczestniczyła w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO), jaki z 6 po 9 września 2016 r. odbywał się w Kielcach.

Tegoroczna wystawa to 609 firm z 30 krajów świata takich jak: Austria, Belgia, Chiny, Cypr,  Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy. Ekspozycja zajmowała ponad 27 tysięcy metrów kwadratowych. MSPO po raz kolejny został objęty  Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

conf_mod

Seminaria, kongresy i konferencje organizowane w czasie Salonu od lat są  doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów  oraz pogłębienia wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny techniki wojskowej. W trakcie MSPO Wice-Prezes PUIG Oleg Dubish, który w kierownictwie PUIG odpowiada za koordynacje działań Izby w sektorze obronnym, miedzy innymi uczestniczył w  konferencji „Priorytetowe kierunki modernizacji technicznej SZ RP w latach 2017-2019”,  naukowej konferencji „Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna” oraz w organizowanym przez PARP seminarium „Innowacje w służbie obronności – szansa dla start-upów”.

W trakcie MSPO w Kielcach Pan Oleg Dubish i inni przedstawicieli PUIG odbyli szereg spotkań z licznym gronem aktualnych i potencjalnych partnerów PUIG w sektorze obronnym w tym z delegacja Ukraińskiego Państwowego Koncernu „UKROBORONPROM”, której przewodniczył Generalny Dyrektor Koncernu Pan Roman Romanov.