Dobre rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta

 

Mamy niezwykłą przyjemność przekazać na Państwa ręce specjalnie przygotowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Radę Przedsiębiorców Miasta Odessa publikację, która ma służyć wsparciem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w Odessie i dalszemu rozwojowi organizacji pozarządowych tam działających.

Budowanie współpracy NGO z administracją miasta

Publikacja powstała w ramach projektu „Dobre rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” finansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, a realizowanego przez wyżej wymienionych partnerów.

W ramach opracowania w sposób wyczerpujący omówione zostały poszczególne obszary tematyczne, a główny nacisk został położony na aspekty praktyczne, konkretne odpowiedzi i porady, które mają wspomagać optymalizację działalności organizacji.

Mamy nadzieję, że publikacja pt. „Budowanie współpracy NGO z administracją lokalną”, którą mieliśmy przyjemność przygotować, będzie pomocna dla uczestników projektu i innych zainteresowanych osób oraz przyczyni się do bardziej efektywnej realizacji ich misji, a przede wszystkim do poprawy współpracy odesskich organizacji pozarządowych z organami samorządu lokalnego.