DOŁĄCZ DO NAS

Członkostwo w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej to między innymi:

 • wsparcie w rozpoczęciu lub rozszerzenia współpracy biznesowej z Ukrainą
 • skuteczna promocja interesów Państwa firmy na szczeblu centralnym i regionalnym
 • uczestnictwo w targach, szkoleniach, spotkaniach z decydentami z obydwu krajów
 • wsparcie w kontaktach z ukraińskimi organami władzy i organizacjami gospodarczymi
 • pakiet atrakcyjnych zniżek zawartych w programie CONNECT

Do wstąpienia w poczet firm członkowskich wystarczą dwa proste kroki:

1. Przesłanie na adres PUIG pakietu dokumentów:

 • wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej: Deklaracja
 • wypełnionej i podpisanej Ankiety Członkowskiej: Ankieta
 • odpisu z KRS lub wpisu do EDG

2.Wpłacenie na konto PUIG wskazane w Deklaracji Członkowskiej:

  • jednorazowej opłaty wpisowej – 500 PLN
  • rocznej składki członkowskiej* – W zależności od wielkości przedsiębiorstwa (Wg. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 – Dz.u.z. 2015 r. poz 584):

a)Mikroprzedsiębiorstwo:80 zł za miesiąc, tj. 960 zł rocznie,
b)Przedsiębiorstwo małe: 100 zł za miesiąc, tj. 1200 zł rocznie,
c)Przedsiębiorstwo średnie: 150 zł za miesiąc, tj. 1800 zł rocznie,
d)Przedsiębiorstwo duże: 200 zł za miesiąc, tj. 2400 zł rocznie

* Składka naliczana jest proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy kalendarzowych do końca roku i płatna jednorazowo

Numer konta deklaracji członkowskiej: Alior Bank: 47 2490 0005 0000 4520 6411 4912.

Na wszelkie pytania odpowiedzi udzielą Państwu:

  Maksym Lovinskyi
  t. +48 733 974 478
  Email