eDIALOG – nowy numer

W tym numerze: piszemy o specyfice odprawy celnej na Ukrainie oraz walorach ekonomicznych i turystycznych pięknego miasta Odessa, które cieszy się wśród turystów z całego Świata coraz większym uznaniem. 
Przedstawiamy artykuł Prezesa PUIG – Pana Jacka Piechoty w kontekście obchodów 100-lecia Niepodległości RP.
Ponadto zamieszczamy szereg innych bardzo interesujących artykułów, których treść z pewnością przybliży coraz lepiej rozwijające się relacje gospodarcze Polski i Ukrainy.  

eDIALOG – 10-11(48)2018

Zapraszamy do lektury!