Eksperci „Partnerstwa i Zatrudnienia” w debacie Forum Ekonomicznego w Krynicy

6 września w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój odbyła się debata „Wpływ migrantów zarobkowych na gospodarkę państw” przy udziale ekspertów kampanii Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i Zatrudnienie” Pawła Kułagi i Wasyla Woskoboinyka. Gościem specjalnym panelu był Minister Polityki Socjalnej Ukrainy Andrij Rewa.

Według ONZ liczba pracowników migrujących na świecie stale rośnie. Czy migranci ekonomiczni wpływają na wzrost PKB w kraju? I czy dzisiaj wzrost PKB w krajach rozwiniętych jest możliwy bez migracji zarobkowej? – te tematy zostały poruszone na spotkaniu. Podczas debaty omówiona była również rola cyklicznego charakteru migracji ekonomicznej z Ukrainy, która polega na łączeniu czasowej pracy za granicą z kilkumiesięcznymi pobytami w kraju ojczystym, a także została zaprezentowana kampania społeczna Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej pt. „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

„Partnerstwo i Zatrudnienie” to kampania społeczna skierowaną przede wszystkim do ukraińskich pracowników, polskich i ukraińskich pracodawców oraz agencji rekrutacyjnych. Głównym celem kampanii jest zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, zwiększenie świadomości prawnej migrantów, a także wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju. Kampania prowadzona jest równolegle w Polsce i w Ukrainie.

Więcej o Kampanii