Forum Ekonomiczne w Charkowie

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w corocznym forum ekonomicznym, które w dniach 21-22 czerwca odbyło się w Charkowie. Jak co roku Forum obejmowało szeroki  spektrum problematyki dotyczącej stanu bieżących polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, pogłębioną o szczegółową analizę klimatu i możliwości inwestycyjnych w Ukrainie, rezultatów przeprowadzanych przez ukraińskie władze reform oraz prezentacje trzech najważniejszych dla regionu obszarów: energetycznego, IT oraz zacieśnienia eksportu i importu towarów i usług.

Wśród prelegentów nie zabrakło znanych nazwisk, m.in.: udział w nim wzięli Maksym Niefiodov, Wiceminister gospodarczego rozwoju i handlu Ukrainy, Prof. Grzegorz Kołodko, były minister finansów RP , Jan Piekło,  Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador RP w Ukrainie, Anatolij Denysenko, przedstawiciel Najwyższej Rady Ukrainy, Bartosz Musiałowicz Kierownik WPHiI, radca i ze strony Francji szef wydziału ekonomicznego Ambasady Republiki Francuskiej w Ukrainie, Vincent Pringault.

Czwarte forum ekonomiczne w Charkowie spotkało się z zainteresowaniem środowiska biznesu ze strony Ukrainy i Polski, którzy nie tylko mieli okazję wysłuchać licznych prezentacji, ale również partycypować w specjalnej sesji w formule b2b, w trakcie której miały miejsce bezpośrednie kontakty i rozmowy, służące nawiązaniu wzajemnych relacji i wymianie doświadczeń.

Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą na wydarzeniu reprezentował Wiceprezes PUIG Andrzej Drozd oraz Zastępca Dyrektora przedstawicielstwa PUIG w Dnieprze Musheg Gevorgian. Forum w Charkowie na trwale zapisało się w kalendarzu najważniejszych międzynarodowych wydarzeń gospodarczych, prezentujących osiągniecia i dorobek tak istotnego dla Ukrainy regionu jakim jest Charkowszczyzna.