Gospodarki Polski i Ukrainy w obliczu zmieniających się wyzwań ekonomicznych i socjalnych

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza objęła patronatem honorowym oraz wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „Gospodarki Polski i Ukrainy w obliczu zmieniających się wyzwań ekonomicznych i socjalnych”, jaka miała miejsce 14 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Vistula w Warszawie.

W programie konferencji znalazły się najbardziej aktualne tematy dotyczące polsko-ukraińskich stosunków dwustronnych, ich relacji z pozostałymi krajami regionu, a także pogłębione analizy geopolityczne. Najważniejszymi tematami z sesji były: Aktualne problemy rozwoju gospodarczego, transformacji i europejskiej integracji gospodarczej Polski i Ukrainy; Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej; Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy w Polsce i w Ukrainie.

p1240566

Otwarcie wydarzenia zainaugurowali prof. Witold Orłowski, Rektor Uniwersytetu Vistula, prof. Olga Zykowa reprezentująca Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina” z Kijowa oraz Wiceprezes PUIG Andrzej Drozd. Wydarzenie skupiło szacowne grono akademickie polskich i ukraińskich wyższych uczelni, takich jak Uniwersytet Vistula, Narodowy Uniwersytet Agroekologiczny z Żytomierza, Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina” z Kijowa, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa z Warszawy i Collegium Civitas.

W konferencji uczestniczyli także reprezentanci wiodących think-tang, studenci z Polski, Ukrainy oraz innych krajów, a także przedstawiciele mediów. Bogaty merytorycznie program konferencji zapewniał uczestnikom analityczny wgląd do najważniejszych zagadnień stanu obecnego i perspektyw rozwoju relacji gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej, a także umożliwił bezpośrednie kontakty, dyskusje i wymianę doświadczeń. Należy nadmienić, iż tegoroczne wydarzenie było drugą edycją polsko-ukraińskiej konferencji, a z uwagi na jej wagę i merytoryczny wkład życzymy organizatorom – Uniwersytet Vistula w Warszawie – kolejnych, równie udanych wydarzeń konferencyjnych.