Granica polsko-ukraińska. Krasiczyn 2013


Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Przemyśla organizują w dniach 28-29.03.2013 r. w Krasiczynie koło Przemyśla trzecią już edycja konferencji:

 

„Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego.
Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy”.

 

W trakcie konferencji przedstawiciele władz centralnych, lokalnych i samorządowych, a także reprezentanci służb granicznych i celnych oraz przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców pasa przygranicznego, pracować będą nad poprawą warunków rozwoju przedsiębiorczości w obszarze transgranicznym i rozwojem relacji pomiędzy działającymi tam podmiotami gospodarczymi.

Jak co roku, celem konferencji jest budowanie polsko-ukraińskich relacji biznesowych oraz optymalizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Partnerem w organizacji konferencji jest:

Authors

Related posts

Top