Hromady z energią

Jakie działania podjąć, by szybko uzyskać oszczędności w zużyciu energii? Jak poprawić ocieplenie budynków? Jakie źródła ciepła warto zainstalować-kotły gazowe czy opalane peletem? Skąd hromady mogą pozyskać finansowanie na inwestycje w energoefektywność? Te pytania są tematami seminarium dla zjednoczonych hromad z obwodu charkowskiego, które w dniach 28 i 29 listopada 2018 roku odbywa się w Charkowie. Seminarium zorganizowano w ramach projektu „Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie”, który współfinansowany jest ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerami w realizacji projektu są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Fundacją Solidarności Międzynarodowej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A . i Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego w Charkowie. Dużego wsparcia udzielił Konsulat Generalny RP w Charkowie.

W czasie konferencji zaprezentowano portal www.nasza-energia.org, który ma popularyzować efektywność energetyczną w gminach i polskie doświadczenie. 

W pięciu hromadach z obwodu charkowskiego-czkałowskiej, nowowodołażskiej, maliniwskiej, rogańskiej i zacziepiliwskiej – gościli eksperci z Polski, którzy odwiedzili budynki komunalne. Na podstawie tej lustracji i zebranych danych o zużyciu i kosztach energii, z pomocą ukraińskiego eksperta, przedstawili analizy energetyczne hromad, które zakończone są rekomendacjami konkretnych działań i inwestycji. We wrześniu przedstawiciele hromad uczestniczyli podróży studyjnej do Polski, w czasie której zapoznali się z dobrymi praktyki polskich samorządów w dziedzinie energoefektywności i wytwarzania energii. 16 października, podczas III Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego w Charkowie dyskutowano o problemach energoefektwyności i dobrych praktykach, które mogą być przydatne hromadom.

28 i 29 listopada w siedzibie Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego przedstawiciele hromad spotkali się z ekspertami bankowymi, funduszy państwa ukraińskiego, przedsiębiorcami i ekspertami zajmującymi się audytem energetycznym. Omawiano problemy finansowania inwestycji w energoefektywność, sposób wyboru najlepszych w lokalnych warunkach inwestycji, metodologię ich realizacji. Uczestnicy seminarium wyrażali przekonanie, że dorobkiem projektu „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” będą konkretne inwestycje i co za tym idzie wymierne oszczędności w zużyciu energii, czyli w budżetach ukraińskich hromad.

Zapraszamy na www.nasza-energia.org