II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest 8-9 czerwca 2017 roku.

Z satysfakcją informujemy, iż II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest zakończyła się sukcesem. To ważnie w życiu gospodarczym wydarzenie tradycyjnie już organizowane jest przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku przypada jubileusz 700-lecia Lublina –  miasta o wielonarodowej historii, stanowiącego swoistą bramę prowadzającą na wschód – tegoroczna Konferencja poświęcona była między innymi Lublinowi i Lubelszczyźnie oraz ich szerokiej ofercie dla kontrahentów i inwestorów z sąsiednich krajów.

II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji nosiła międzynarodowy charakter, a wśród jej gości znaleźli się reprezentanci z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Azerbejdżanu. W ich gronie byli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, świat biznesu, mediów i kultury z krajów reprezentujących region Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili między innymi: Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyl Polujko, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Dr. Marzenna Guz-Vetter oraz reprezentujący Ministerstwa Rozwoju RP Radca Ministra Krzysztof Siwek, a także Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

Konferencję zainaugurowali Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.

Program konferencji został skonstruowany na bazie dwóch segmentów tematycznych, z których jeden przeznaczony był dla polskich uczestników pod hasłem: Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca (obejmujący zagadnienia handlowe, eksportowe, inwestycyjne), drugi zaś pod tytułem: Polska – atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów i inwestorów ze wschodu był adresowany dla uczestników z zagranicy. Szczególną uwagę prelegenci poświęcili analizie możliwości inwestycyjnych na terytorium RP, uwarunkowań prawno-podatkowych związanym z rejestracją działalności na rynku polskim i UE, certyfikacji towarów oraz ofert specjalnych stref ekonomicznych.

W drugim dniu wydarzenia – 9 czerwca 2017 r. – odbyła się sesja wyjazdowa, mająca na celu zapoznanie uczestników Konferencji z osiągnięciami gospodarczymi Lublina i Lubelszczyzny, do podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec, gdzie zainteresowani mogli zapoznać się z dorobkiem firm „Bio-Maxima”, „Aliplast”.

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest na trwale wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń gospodarczych łączących Polskę z jej wschodnimi sąsiadami, a jej niezmiennym celem pozostaje budowanie wszechstronnego dialogu, wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie bezpośrednich kontaktów środowiska gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej zdjęć można znaleźć na Facebook

Prezentacje prelegentów:

Belarus Investment Tax Incentives_Sergey_Odintsov_

certyfikacja wyrobów na polskim rynku 8.06.2017

Fundusz Ekspansji Zagranicznej TFI BGK

Invest-in-Mykolaiv

Investment climate in Belarus_Iryna Remez

Moldawia_Kraj wina i innowacyjnych technologii_Nastas

Pracownicy ze Wschodu na polskim rynku pracy_M.Dolata

Propozycja Kredobanku dla Polsko-Ukraińskiego Biznesu

Rivne Industrial Park

Starting business in Ukraine_Artem Barinov

Sumy Region_Igor Korotycz

TimeToInvest in Ukraine

Vinul Moldovei_G.Arpentin

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów_K.Siwek