II Polsko-Ukraińskie Forum Samorządu Lokalnego

23 listopada 2017 roku odbyło się w Charkowie II Polsko- Ukraińskie Forum Samorządowe.  Jego organizatorem było Charkowskie Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

W inauguracji spotkania ponad 400 przedstawicieli hromad z Obwodu Charkowskiego uczestniczyła Pani Julia Swietlicznaja, gubernator tego obwodu. Tematem tegorocznego forum była „Hromada. Efektywny Rozwój. Inwestycje”.  Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej przedstawił  historię i  strukturę  Izby oraz jej działania na rzecz korzystnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy. Mówił  też o sposobach wspierania inwestycji w Polsce, metodyce budowania oferty inwestycyjnej w polskich województwach i gminach oraz o promocji gospodarczej miast i gmin. Dariusz Szymczycha, który odpowiada za  Polsko- Ukraińską  Akademię Miast,  zaprezentował  ten projekt. W dyskusjach panelowych przedstawił  też polskie doświadczenia w tworzeniu efektywnego, przyjaznego mieszkańcom urzędu gminy oraz doświadczenia polskich gmin w pozyskiwaniu inwestorów.

W forum uczestniczyli  i zaprezentowali swoje doświadczenia przedstawiciele Małopolskiego Urzędu  Marszałkowskiego, miasta Leżajska oraz gminy Ryjewo z województwa pomorskiego i gminy Wiśniowa z województwa małopolskiego.  Przedstawiciel Grupy Producentów Owoców i Warzyw REFAL opowiadał o tworzeniu grupy, rozwoju biznesu, problemach i sukcesach w jej działalności.

Program forum  oparty był na doświadczeniu budowania samorządu lokalnego w Polsce.  Ta prezentacja była możliwa dzięki inicjatywie i serdecznemu zaproszeniu, jakie skierowała Pani Diana Barinowa , dyrektor Charkowskiego  Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego.

20 listopada panowie Jacek Piechota i Dariusz Szymczycha spotkali się w Kijowie z panem Vasylem Kuybidą, rektorem Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Rozmawiano o możliwościach, jakie daje Ukrainie  tworzona z polskiej inicjatywy Strategia Karpacka oraz o sposobach  wzmacniania współpracy obwodów Ukrainy i województw Polski.