III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Organizatorami Konferencji tradycyjnie są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Miasta Lublina. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych międzynarodowych eventów, poświęconych współpracy gospodarczej Polski z jej wschodnimi partnerami, ze szczególnym uwzględniłem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu.

Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy inwestycyjnej i handlowej. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów, jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego rozwoju Lubelszczyzny i Lublina w kontekście ich długotrwałych relacji gospodarczych, oświatowo-naukowych i kulturalnych ze sąsiednimi państwami. Oddzielny moduł programowy adresowany jest do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce – Radców handlowych, co zwiększa międzynarodowy zasięg wydarzenia i umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów z reprezentantami wielu krajów.

Mamy zaszczyt poinformować, iż Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP, Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Jacka Czaputowicza oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Pani Elżbiety Rafalskiej.

Udział w wydarzeniu potwierdzili:  Minister Inwestycji i Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP Jakub Banaszek.

Swą obecność zapowiedział Wiceminister Regionalnego Rozwoju, Budownictwa i Gospodarki Budowlano-Komunalnej Ukrainy – Pan Taras Tokarski.

Korpus dyplomatyczny reprezentować będą między innymi: Ambasador Ukrainy w RP – Andrij Deszczycia , Ambasador Białorusi w RP Aleksandr Averyanov, Ambasador Kazachstanu w RP – Margulan Baimukhan, Ambasador Armenii w RP – Edgar Ghazaryan, Ambasador Venezueli w RP – Luis Adolfo Gómez Urdaneta, a także reprezentanci następujących krajów: Estonii, Austrii, Meksyku, Danii.

Goście z zagranicy będą mieli możliwość zapoznać się z możliwościami inwestycyjnymi Lubelszczyzny zaprezentowanymi przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina, a także Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park-Mielec, Lubelski Park Naukowo Technologiczny, Lubelski Klaster Przedsiębiorstw, Targi Lublin S.A.

Obecni będą przedstawiciele ukraińskich agencji rządowych – Ukraine Invest Office oraz Państwowej Agencji Wsparcia Eksportu. Swą obecność potwierdził Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Stepan Barna, oraz delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Ze strony Białoruskiej oczekuje się udziału przedstawicieli Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej z Brześcia/Białoruś. Grono potwierdzonych uczestników wysokiej rangi stale się powiększa, o czym będziemy informować na bieżąco.

Konferencja otrzymała patronat dziennika „Rzeczpospolita- Życie Regionów”.

Patronami medialnymi również są:

TVP3 Lublin, Gazeta Wyborcza Lublin, Radio Lublin, Nowy Tydzień, Panorama Lubelska, Dziennik Wschodni Lublin, Kurier Lubelski, LAJF.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

PROGRAM (język polski)

PROGRAM (język ukraiński)

PROGRAM (język angielski)

PROGRAM (język rosyjski)

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Rejestrację prosimy dokonać do 10 czerwca 2018r.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Koszty zakwaterowania i dojazdu są po stronie uczestników.