InCo Forum – Forum integracji i kooperacji

12 października w centrum wystawienniczym „Kozak-Pałac” miasta Zaporoże odbyło się Międzynarodowe Forum Integracji i Kooperacji „InCo Forum”. Swoją obecnością zaszczycił wydarzenie Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman podczas roboczej wizyty do Obwodu Zaporoskiego.

img_8999_%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80

Premier podkreślił szczególne znaczenie międzynarodowych kongresowych przedsięwzięć biznesowych dla rozwoju gospodarki Ukrainy i zwrócił uwagę na to, że zadanie władzy polega na tym, aby stworzyć sprzyjające warunki, zapewnić odpowiednią obsługę i zniwelować wszystkie przeszkody w pozyskiwaniu inwestorów. W podróży do Zaporoża Wołodymyrowi Hrojsmanowi towarzyszył Pierwszy Wicepremier Ukrainy Stepan Kubiw.

img_9088_%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80

W Forum wziął udział również Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish. Podczas swojego wystąpienia wskazał na aspekty, które będą wyznaczać perspektywy rozwoju tego regionu przemysłowego Ukrainy, wskazał na priorytety współpracy Izby w obwodzie Zaporoskim. 4 rewolucja przemysłowa, wspólne wsparcie finansowe innowacji, technologie przyszłości, parki przemysłowe, udział ukraińskiego biznesu przemysłowego w międzynarodowych konsorcjach, w tym w przemyśle obronnym, ekologia, energoefektywność , wspólna ekspansja na rynki trzecie, soft&hardware dla kontrpropagandy rosyjskiej wojnie hybrydowej,migracja zarobkowa – to część z listy możliwych zagadnień polsko-ukraińskiej współpracy e regionie.

W InCo Forum wzięli udział ukraińscy i zagraniczni eksperci – przedstawiciele Austrii, Białorusi, Niemiec, Kazachstanu, Kanady, Chin, Macedonii,Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Polski, Czech i wielu innych krajów, przedstawiciele biznesu, zagranicznych misji dyplomatycznych, instytucji inwestycyjnych oraz finansowych.

Naturalnie, że to właśnie integracja i kooperacja – dwa niezwykle ważne dla biznesu terminy – okazały się w nazwie Forum. W nowoczesnych warunkach wyszukiwania ścieżek do międzynarodowej integracji gospodarczej, a także poszukiwanie partnerów dla stworzenia systemu współpracy pomiędzy dużymi i małymi przedsiębiorstwami jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw krajowych.

Organizatorem Forum były: Izba Przemysłowo-Handlowa Ukrainy,Zaporoska Izba Przemysłowo-Handlowa, Zaporoska Obwodowa Administracja Państwowa, Zaporoska Rada Miejska.