Kalendarz

[my_calendar format=”calendar” above=”toggle,timeframe,jump,nav” time=”month” below=”key,print,feeds” ]

 

 

Upcoming Events

Warszawa,
Ptak Warsaw Expo,
Warszawa,

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018

Każdego roku ponad 200 uczestników Forum wypracowuje postulaty i propozycje działań, których głównym celem jest stworzenie w kraju warunków do zdynamizowania rozwoju transportu intermodalnego. Wiele z nich zostało wprowadzonych jako normy regulujące działalność w tym obszarze aktywności gospodarczej.

Find out more »
Gdańsk,

Baltic Business Forum

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ponad podziałami. Debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu dają energię dla rozwoju relacji między państwami i ludźmi. 

Find out more »
Świnoujście,

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

XIV Międzynarodowy Kongres MBA odbędzie się pod hasłem "Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firmy". Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów.

Find out more »
Kraków,

e-Quality Forum

e-Quality Forum podejmuje temat szans i zagrożeń, które stoją przed cybergospodarką i e-państwem. To wyjątkowe miejsce spotkania najwybitniejszych programistów i cyberwizjonerów z menedżerami, przedsiębiorcami, inwestorami, politykami i liderami opinii. Pozwala wzajemnie dzielić się doświadczeniami  i nawiązywać relacje biznesowe, czemu sprzyja butikowy charakter imprezy.

Find out more »
Warszawa,

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Tarnopolszczyzna Invest – 2018”

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne "Tarnopolszczyzna Invest - 2018" odbedzie się  w Tarnopolu w dniach 24-25 maja br. Udział w Forum zapewni stworzenie konstruktywnej atmosfery, przywiąże dużą wagę do rozwoju regionalnych inicjatyw międzynarodowej współpracy gospodarczej. 

Find out more »
Tarnopol,

III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy międzynarodowej z krajami regionu: Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem, Mołdawią i innymi. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego[...]

Find out more »
Lublin,

Timeline Template Shortcode

Upcoming Events

Marzec 2018
21 Marzec 2018
Warszawa,
23 Marzec 2018
Ptak Warsaw Expo,
Kwiecień 2018
04 Kwiecień 2018
Warszawa,
11 Kwiecień 2018
Gdańsk,

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018

Każdego roku ponad 200 uczestników Forum wypracowuje postulaty i propozycje działań, których głównym celem jest stworzenie w kraju warunków do zdynamizowania rozwoju transportu intermodalnego. Wiele z nich zostało wprowadzonych jako normy regulujące działalność w tym obszarze aktywności gospodarczej.

Find out more »
18 Kwiecień 2018
Świnoujście,

Baltic Business Forum

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ponad podziałami. Debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu dają energię dla rozwoju relacji między państwami i ludźmi. 

Find out more »
Maj 2018
18 Maj 2018
Kraków,

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

XIV Międzynarodowy Kongres MBA odbędzie się pod hasłem "Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firmy". Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów.

Find out more »
24 Maj 2018
Warszawa,

e-Quality Forum

e-Quality Forum podejmuje temat szans i zagrożeń, które stoją przed cybergospodarką i e-państwem. To wyjątkowe miejsce spotkania najwybitniejszych programistów i cyberwizjonerów z menedżerami, przedsiębiorcami, inwestorami, politykami i liderami opinii. Pozwala wzajemnie dzielić się doświadczeniami  i nawiązywać relacje biznesowe, czemu sprzyja butikowy charakter imprezy.

Find out more »
24 Maj 2018
Tarnopol,

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Tarnopolszczyzna Invest – 2018”

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne "Tarnopolszczyzna Invest - 2018" odbedzie się  w Tarnopolu w dniach 24-25 maja br. Udział w Forum zapewni stworzenie konstruktywnej atmosfery, przywiąże dużą wagę do rozwoju regionalnych inicjatyw międzynarodowej współpracy gospodarczej. 

Find out more »
Czerwiec 2018
14 Czerwiec 2018
Lublin,

III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy międzynarodowej z krajami regionu: Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem, Mołdawią i innymi. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego[...]

Find out more »

Classic Timeline Template Shortcode

Upcoming Events

Marzec 2018
21 Marzec 2018
Warszawa,
23 Marzec 2018
Ptak Warsaw Expo,
Kwiecień 2018
04 Kwiecień 2018
Warszawa,
11 Kwiecień 2018
Gdańsk,

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018

Każdego roku ponad 200 uczestników Forum wypracowuje postulaty i propozycje działań, których głównym celem jest stworzenie w kraju warunków do zdynamizowania rozwoju transportu intermodalnego. Wiele z nich zostało wprowadzonych jako normy regulujące działalność w tym obszarze aktywności gospodarczej.

Find out more »
18 Kwiecień 2018
Świnoujście,

Baltic Business Forum

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ponad podziałami. Debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu dają energię dla rozwoju relacji między państwami i ludźmi. 

Find out more »
Maj 2018
18 Maj 2018
Kraków,

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

XIV Międzynarodowy Kongres MBA odbędzie się pod hasłem "Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firmy". Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów.

Find out more »
24 Maj 2018
Warszawa,

e-Quality Forum

e-Quality Forum podejmuje temat szans i zagrożeń, które stoją przed cybergospodarką i e-państwem. To wyjątkowe miejsce spotkania najwybitniejszych programistów i cyberwizjonerów z menedżerami, przedsiębiorcami, inwestorami, politykami i liderami opinii. Pozwala wzajemnie dzielić się doświadczeniami  i nawiązywać relacje biznesowe, czemu sprzyja butikowy charakter imprezy.

Find out more »
24 Maj 2018
Tarnopol,

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Tarnopolszczyzna Invest – 2018”

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne "Tarnopolszczyzna Invest - 2018" odbedzie się  w Tarnopolu w dniach 24-25 maja br. Udział w Forum zapewni stworzenie konstruktywnej atmosfery, przywiąże dużą wagę do rozwoju regionalnych inicjatyw międzynarodowej współpracy gospodarczej. 

Find out more »
Czerwiec 2018
14 Czerwiec 2018
Lublin,

III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy międzynarodowej z krajami regionu: Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem, Mołdawią i innymi. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego[...]

Find out more »

Custom Date formats Shortcode

Upcoming Events

Warszawa,
Ptak Warsaw Expo,
Warszawa,

VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018

Każdego roku ponad 200 uczestników Forum wypracowuje postulaty i propozycje działań, których głównym celem jest stworzenie w kraju warunków do zdynamizowania rozwoju transportu intermodalnego. Wiele z nich zostało wprowadzonych jako normy regulujące działalność w tym obszarze aktywności gospodarczej.

Find out more »
Gdańsk,

Baltic Business Forum

Baltic Business Forum w Świnoujściu to wyjątkowe spotkanie ponad podziałami. Debaty eksperckie z udziałem ludzi biznesu, nauki, polityki i samorządu dają energię dla rozwoju relacji między państwami i ludźmi. 

Find out more »
Świnoujście,

XIV Międzynarodowy Kongres MBA

XIV Międzynarodowy Kongres MBA odbędzie się pod hasłem "Lokalne zasoby biznesowe a globalna działalność firmy". Kongres ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów.

Find out more »
Kraków,

e-Quality Forum

e-Quality Forum podejmuje temat szans i zagrożeń, które stoją przed cybergospodarką i e-państwem. To wyjątkowe miejsce spotkania najwybitniejszych programistów i cyberwizjonerów z menedżerami, przedsiębiorcami, inwestorami, politykami i liderami opinii. Pozwala wzajemnie dzielić się doświadczeniami  i nawiązywać relacje biznesowe, czemu sprzyja butikowy charakter imprezy.

Find out more »
Warszawa,

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Tarnopolszczyzna Invest – 2018”

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne "Tarnopolszczyzna Invest - 2018" odbedzie się  w Tarnopolu w dniach 24-25 maja br. Udział w Forum zapewni stworzenie konstruktywnej atmosfery, przywiąże dużą wagę do rozwoju regionalnych inicjatyw międzynarodowej współpracy gospodarczej. 

Find out more »
Tarnopol,

III Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy międzynarodowej z krajami regionu: Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem, Mołdawią i innymi. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego[...]

Find out more »
Lublin,

Past Events Shortcode

Upcoming Events

II edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest

{:pl}Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest organizatorem Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, która odbędzie się 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Współorganizatorami wydarzenia są: Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. W konferencji weźmie udział około 250 osób z Polski, Ukrainy i innych krajów regionu: Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu,[...]

Find out more »
Lubelskie Centrum Konferencyjne, Artura Grottgera 2
Lublin, 20-029 Polska
+ Google Map

Ukrainian Student’s Weekend

„Ukrainian Student’s Weekend” jest kolejnym projektem organizowanym przez SUP. Podczas wydarzenia ponad 150 uczestników będzie miało możliwość dowiedzieć się o relacjach polityczno-gospodarczych obu państw, ukraińskich przedsiębiorstwach działających na terenie Polski, niuansach zamieszkiwania w Polsce, ciekawostkach oraz praktycznych zasadach bezproblemowego i miłego pobytu w kraju. Całodniowe wydarzenie odbędzie się w Warszawie w niedziele 22 października od 11:00 do[...]

Find out more »
Dom Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25
Warszawa,
+ Google Map

Konferencja Energetyczna EuroPOWER

Konferencja Energetyczna EuroPOWER to najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. Od początków powstania wydarzenie stawia sobie za cel mówienia o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących branży. Co pół roku w ramach konferencji wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku, przeanalizować nowe trendy oraz modele biznesowe, pozwalające[...]

Find out more »
Warszawa,
Warszawa,
Warszawa,
Wrocław,

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS

ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istotą ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy.

Find out more »
Lublin,

Retail Show 2017

Międzynarodowe Targi Wyposażenia, Technologii i Usług dla Handlu RetailShow

Find out more »
Warszawa,

Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzeszowie

Forum  jest największym i unikalnym w Polsce wydarzeniem gospodarczym o międzynarodowym charakterze, dotyczącym rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie. Skierowane  jest do podmiotów polskich i ukraińskich m.in. do dostawców nowoczesnych usług dla biznesu, szefów centrów typu BPO/ITO, agencji konsultingowych i doradczych, ekspertów  inwestycyjnych sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przedstawicieli mediów, agencji Real Estate oraz[...]

Find out more »
HILTON GARDEN INN RZESZOW, , ul Majora Wacława Kopisto 1
Rzeszów, Polska
+ Google Map

Category based Events Shortcode

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.