Kierownictwo

Zarząd PUIG

Prezesi:

Jacek Piechota
Prezes (strona Polska)
EmailWikipediaBiogram
Oleksandr Shlapak
Prezes (strona Ukrainska)
EmailWikipediaBiogram

Wiceprezesi:

Oleg Dubish
I-SZY WICEPREZES
EmailBiogram
Andrzej Drozd
Wiceprezes
Email
Andrzej Grabowski
Wiceprezes
Email
Sergiy Yevtushenko
Wiceprezes
Email
Krzysztof Kalita
Wiceprezes
Email
Elżbieta Bodio
Wiceprezes
Email

Rada PUIG

dr hab. Jan Bestry
Przewodniczący (strona polska)
Dmytro Aftanas
Przewodniczący (strona ukrainska)
Jarosław Chałas
Wiceprzewodniczący
Andrzej Drozd
Członek Rady (Polska)
Andrzej Grabowski
Członek Rady (Polska)
Zygmunt Kwiatkowski
Członek Rady (Polska)
Michał Niewiadomski
Członek Rady (Polska)
Artur Nizioł
Członek Rady (Polska)
Jacek Piechota
Prezes (strona polska)
Grzegorz Przybylski
Członek Rady (Polska)
Krzysztof Strykier
Członek Rady (Polska)
Yuriy Bubes
Członek Rady (Ukraina)
Ireneusz Derek
Członek Rady (Ukraina)
Oleg Dubish
Członek Rady (Ukraina)
Genadij Mykytka
Członek Rady (Ukraina)
Oleksandr Shlapak
Prezes (strona ukraińska)
Siergiej Szuwałow
Członek Rady (Ukraina)
Witalij Żmurenko
Członek Rady (Ukraina)

Komisja Rewizyjna PUIG

Józef Godlewsk
Przewodniczący Komisji
Volodymyr Hrynovets
Członek Komisji
Aleksandr Romaniuk
Członek Komisji