Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W związku z toczącymi się pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jak również w kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom, uprzejmie informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wejdą w życie najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2017 r. Planuje się natomiast by zasadnicze zmiany  dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej