Komitety

Komitety Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej prowadzą działania zmierzające do inicjowania, promowania i pomocy przy planowaniu oraz realizacji projektów związanych z rozmaitymi aspektami współpracy Polski i Ukrainy.

Komitet ds. zamówień publicznych

Komitet ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności

Komitet ds. Transportu

Komitet ds. IPO

Komitet ds. Ochrony Środowiska

Komitet ds. Prawnych, Celnych i Podatkowyc

Komitet ds. Energetyki

Komitet ds. Projektów Europejskich i Rozwojowych

Komitet ds. Rozwoju Biznesu

Komitet ds. Migracji i Zatrudnienia

Komitet ds. Rolno-Spożywczych

Komitet ds. Współpracy Przemysłów Obronnych

Komitet ds. Budownictwa, Architektury i Gospodarki