Komitet ds. Ochrony Środowiska

Bieżąca działalność Komitetu ds. Ochrony Środowiska to przede wszystkim działania doradcze, opiniowanie dokumentów wdrożeniowych i próby dostosowania ich do standardów europejskich. Działania te mają na celu dostosowanie i wdrażanie innowacji w systemie ochrony środowiska u ukraińskich partnerów. Nasi eksperci na bieżąco doradzają również i pomagają wdrażać nowoczesne bardziej proekologiczne linie i procesy technologiczne.

Nasze działania są również doceniane przez administrację obwodową i rządową. Nawiązaliśmy stałą współpracę z Ministerstwem Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, byliśmy inicjatorem powołania Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska działającej przy Resorcie Środowiska. Nasi przedstawiciele obradują również w Społecznej Radzie Ochrony Środowiska przy administracji obwodowej we Lwowie. W ramach pracy tych dwóch komisji na bieżąco doradzamy i pomagamy wybierać optymalne warianty wdrażania przepisów i prawa ochrony środowiska.

Michał Kiełsznia
Przewodniczący Komitetu-strona polska
Email
Ivan Zozulya
Przewodniczący Komitetu-strona ukraińska
Email