Komitet ds. Rozwoju Biznesu

Komitet zajmuje się tworzeniem i organizacją nowych możliwości dla rozwoju firm, które są członkami PUIG na Ukrainie i w Polsce oraz znalezieniem i pomocą w uzyskaniu nowych źródeł finansowania działalności. W zespole pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy dzięki dużemu doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej i rozwiązywaniu złożonych problemów, mogą pomóc w realizacji twojego pomysłu na biznes. Wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć najlepsze wyniki.

dr. Andrzej Wrębiak
Przewodniczący Komitetu
Email
Leszek Filipowicz
Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Email
Bolesław Porolniczak
Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Email