Komitet ds. Współpracy Przemysłów Obronnych

Komitet ds Współpracy Przemysłów Obronnych zajmuje się inspirowaniem współpracy miedzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami zajmującymi się handlem bądź produkcja sprzętu i wyposażenia wojskowego, a także ułatwianiem kontaktów tych przedsiębiorstw z potencjalnymi odbiorcami. Istotnym elementem działalności Komitetu jest także identyfikacja barier komplikujących relacje zarówno miedzy przedsiębiorstwami jak też na styku przedsiębiorstwo-odbiorca sprzętu czy wyposażenia

Janusz Onyszkiewicz
Honorowy Przewodniczący Komitetu
Email
Zbigniew Działowski
Przewodniczący Komitetu
Email