Konferencja Energetyczna EuroPOWER

W Warszawie odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w Polsce – Konferencja Energetyczna EuroPOWER. 5-6 kwietnia 2017 r. w hotelu Sheraton spotkali kluczowi przedstawiciele branży w celu omówienia aktualnych problemów, z którymi zmaga się sektor energetyczny.

Wydarzenie to gromadzi decydentów szczebla krajowego, administracji samorządowej oraz znanych ekspertów z branży co sprawia, że jest najważniejszą w Polsce inicjatywą poświęconą zagadnieniom energetycznym w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym. W trakcie spotkania poruszone i omówione zostały zmiany zachodzące na rynku, nowe trendy, a także wspólnie wypracowania modeli biznesowych, pozwalających w ten sposób na realizowanie przyjętych strategii i dynamiczny rozwój polskiej energetyki.

Aktywny udział w panelu dyskusyjnym pt. „Gaz dla Regionu. Polsko – Ukraińska współpraca w sektorze” wziął Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.