Konferencja nt. problematyki obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy

12 września 2018 roku w Zagranicznym Biurze Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie odbyła się Konferencja prasowa dotycząca prezentacji kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz raportu z badań socjologicznych „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy” przeprowadzonych przez firmę EWL S.A.  – firmę członkowską Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – w dniach 25 maja-15 czerwca 2018 roku metodą wywiadów indywidualnych.

Gospodarzem wydarzenia był Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie Karol Kubica. Organizatorami konferencji byli Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza we współpracy z firma EWL S. A.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza reprezentowana była przez I Wiceprezesa Olega Dubisha, Prezesa PBC Weronikę Marczuk i Dyrektora Przedstawicielstwa PUIG w Kijowie Wiktorię Jalowienko. Firma EWL S. A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Korkusa i delegację firmy.

Kampania społeczna „Partnerstwo i Zatrudnienie” skierowaną przede wszystkim do ukraińskich pracowników, polskich i ukraińskich pracodawców oraz agencji rekrutacyjnych. Głównym celem kampanii jest zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie, zwiększenie świadomości prawnej migrantów, a także wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju. Kampania prowadzona jest równolegle w Polsce i w Ukrainie.

Dzisiejsze spotkanie w Kijowie jest pierwszym z cyklu zaplanowanych w ramach kampanii wydarzeń, poświęconych problematyce dostępu do polskiego rynku pracy obywateli państw trzecich i zmieniających się regulacji w tym zakresie.