LEGALIZACJA POBYTU NA TERYTORIUM RP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza świadczy usługi związane z polityką migracyjną PL-UA. Udziela wszechstronnej pomocy w kwestiach związanych z procedurą migracji, polityką zarobkową, wizowaniem, uzyskiwaniem zezwoleń na pobyt i legalną pracę, pomaga również w praktycznym wypełnianiu wniosków i dokumentów do Urzędu Pracy i Urzędu Wojewódzkiego.