Legalna Migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy

W dniu 1 grudnia 2016 r. w Kijowie odbyło się sympozjum „Legalna Migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy”, organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Związek Pracodawców OKAP oraz NGO „THE LAW of PEACE”.

okap

Wśród prelegentów wystąpiły m.in.: Oleg Dubish, Pierwszy Wiceprezes PUIG; Dawid Seifert, Prezes Związku Pracodawców OKAP; Wasyl Woskobojnyk – Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Firm Międzynarodowego Zatrudnienia; Sergij Krawczenko – Zastępca Przewodniczącego Państwowej Służby Zatrudnienia (dział centralny).

Sympozjum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich i ukraińskich przedstawicieli firm i organizacji. Celem wydarzenia było przedstawienie sytuacji na rynku pracy Polski i UE oraz przybliżenie regulacji prawnych i praktyk dotyczących pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce.

W przeciągu dnia zostały przedstawione kwestie związane z:

  • Transgraniczne Zatrudnienie i Mobilność Pracy – Europejski rynek pracy dla obywateli Ukrainy, sytuacja na polskim rynku i zmieniające się przepisy o zatrudnieniu obcokrajowców od stycznia 2017 roku;
  • Organizowanie pracy w Polsce dla obywateli Ukrainy poprzez legalnych ukraińskich pośredników. Współpraca pomiędzy rządem a międzynarodowymi agencjami zatrudnienia na Ukrainie;
  • Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w UE, EOG i Szwajcarii;
  • Rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy szansą i wyzwaniem – przykład modelowej współpracy agencji pośrednictwa i przemysłu;
  • Rynek pracy w Europie – analiza trendów.

Polska jak i cała Unia Europejska ze względów demograficznych i gospodarczych ma zapotrzebowanie na kwalifikowanych pracowników z takich krajów sąsiednich jak Ukraina, Białoruś a również dalszych takich jak Wietnam. Jednocześnie obserwujemy nieustająco rosnące zainteresowanie obywateli Ukrainy pracą na rynkach zewnętrznych. Obecnie istnieję zapotrzebowanie na specjalistów branży technicznych, IT oraz innych zawodów związanych z naukami ścisłymi.

Problem w legalnym zatrudnieniu deklarują instytucje państwowe Ukrainy, które przy wsparciu ze strony polskiej są gotowe do przeprowadzenia szkoleń kadr z różnych specjalności.

Podczas Sympozjum uczestnicy mieli możliwość nawiązania ścisłych kontaktów z polskimi i ukraińskimi agencjami pośrednictwa pracy, firmami, które mają duże doświadczenie w dziedzinie HR i dobrze orientują się we wszystkich aspektach migracji zarobkowej oraz uwarunkowań prawno-podatkowych wynikających z faktu podjęcia działalności przedsiębiorczej w Polsce.