Lepiej zobaczyć niż usłyszeć

Szacunkowe zużycie energii w Przedszkolu nr 2 SŁONECZKO w Wyszkowie wyniesie ok. 50 kWh/ m kwadratowy rocznie, podczas gdy w przedszkolach w ukraińskich hromadach zużycie energii jest średnio sześć razy większe. Takie przykłady energoefektywnych działań polskich samorządów poznali przedstawiciele hromad z obwodu Charkowskiego, którzy w dniach 10-15 września uczestniczyli w study tour do Polski.

Od czerwca 2018 roku w pięciu zjednoczonych hromadach obwodu Сharkowskiego realizowany jest pilotażowy projekt „Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie”. Partnerami projektu są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Działania w ramach projektu są współfinansowane ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, który jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wyszkowskie SŁONECZKO zostało zaprojektowane jako budynek energooszczędny, powstawał on „od zera” z użyciem najlepszych materiałów i technologii, ma własne panele solarne, jego energetyczne parametry użytkowe są stale monitorowane przez ekspertów KAPE S.A.- można by więc powiedzieć, że jest to budynek wzorcowy, że nie wszystkie przedszkola w Polsce są takie, ale przecież SLONECZKO świeci przykładem. Staje się benchmarkiem, wzorem dla kolejnych inwestycji polskich samorządów, stało się też dobrym przykładem hromad z obwodu Charkowskiego.

Podobnych przykładów ukraińscy goście na Mazowszu poznali wiele. W Gminie Długosiodło zainteresowanie wzbudził, m.in., gminny basen, który ogrzewany jest energią z kolektorów słonecznych. W czasie seminarium z udziałem Mazowieckiej Agencji Energetycznej interesowano się tworzeniem grup zakupowych , które dzięki efektowi skali mogą pozyskiwać tańszą energię dla gmin. W Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej w I LO w Wyszkowie zaciekawienie budziło działanie i monitorowanie działania pomp ciepła. W Gminie Przesmyki ukraińscy goście zapoznali się z systemami wsparcia i dopłat do instalacji OZE oraz wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach indywidualnych. Firma Horus Energy zaprezentowała w Sulejówku swoje systemy dostarczania energii tak dla wielkich serwerowni, jak i dla małych firm i społeczności lokalnych.

16 października, w Charkowie, odbędzie się III Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe, na którym będą przedstawione rekomendacje niskonakładowych działań po lustracji obiektów administrowanych przez hromady, którą eksperci KAPE S.A. przeprowadzili na przełomie lipca i sierpnia.

Projekt zakłada też przeprowadzenie w Charkowie szkolenia na temat procedur pozyskiwania środków, finansujących poprawę efektywności energetycznej. Swą ekspertyzę zaprezentuje, m.in., nowo utworzony Fundusz Efektywności Energetycznej Ukrainy, który będzie finansował działania termomodernizacyjne.

– Zaryzykuję następujące porównanie: kiedyś elektryfikacja wsi oznaczała władzę rad, czyli sowietyzację Ukrainy, dziś efektywność energetyczna staje się znakiem decentralizacji i samorządności na wolnej Ukrainie. Ocenia się, że jeśli Ukraina osiągnie poziom efektywności energetycznej taki, jak w Polsce, to zaoszczędzi więcej energii niż Hiszpania zużywa rocznie, – powiedział koordynujący projekt Dariusz Szymczycha z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.