Lviv Export Forum 2018

W celu dalszego rozwoju działalności eksportowej Obwodu Lwowskiego i całej Ukrainy, wypracowania skutecznych mechanizmów jej wsparcia, poszukiwanie nowych rynków dla produktów firm ukraińskich, Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła Lwowskie Forum Eksportowe, które odbyło się 01 marca 2018 roku. Głównym celem Forum jest wspieranie rozwoju eksportu dla ukraińskiego biznesu.

Podczas wydarzenia został zaprezentowany program wsparcia eksportu ukraińskich przedsiębiorstw, w tym przedstawienie międzynarodowych projektów promocyjnych wejścia na inne rynki, odbyły się debaty i dyskusje na temat problemów i perspektyw oraz wystąpienia ekspertów. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentował jej Prezes Jacek Piechota.
Wsparcie eksportu – priorytetowy kierunek działań zarówno władz, jak i biznesu Obwodu Lwowskiego.