Memorandum o współpracy pomiędzy PUIG a Obwodem Kijowskim

W dniu 1 lipca 2016 r. w Kijowie odbyło się podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Obwodem Kijowskim podczas misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw i instytucji do Obwodu Kijowskiego, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Pana Jerzego Kwiecińskiego. Misja odbywała się w formule forum „Poland-Kyiv Oblast’ Regional Business Day”.

84_mod

Uroczystego otwarcia prac misji dokonali Wiceminister Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Przewodniczący Państwowej Kijowskiej Administracji Obwodowej Maksym Melnyczuk oraz Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin.

Przedsięwzięcie, które organizowane było przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji i Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie oraz Kijowska Państwowa Administracja Obwodowa we współpracy z Ministerstwem Rozwoju RP, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencją Informacji i inwestycji Zagranicznych, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz Regionalną Radą Przedsiębiorców w Obwodzie Kijowskim, miało na celu zaprezentować potencjał inwestycyjny Polski oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych jej regionach, a także inicjować kontakty handlowe pomiędzy polskimi i ukraińskimi firmami z Obwodu Kijowskiego.

Również został zaprezentowany potencjał inwestycyjny Obwodu Kijowskiego oraz oferty poszczególnych firm ukraińskich danego regionu. W ramach misji odbyły się  spotkania z administracją Obwodu oraz miejscowymi organizacjami samorządu gospodarczego i przedstawicielami organizacji wspierających przedsiębiorców w Obwodzie Kijowskim. Przedstawiciele firm polskich mieli możliwość zwiedzenia szeregu największych zakładów Kijowa.