Memorandum o współpracy

Dziś w biurze Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesów: Europejskiej Izby Arbitrażowej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Hennadia Pampukhy i Jacka Piechoty.

Podczas spotkania odbyło się podpisanie Memorandum o współpracy miedzy Izbami. Celem porozumienia jest rozwój dwustronnych stosunków partnerskich i współpracy pomiędzy Izbami w zakresie międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz międzynarodowej ekspertyzy sądowej.