Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie

„Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” to projekt, który Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza realizuje  w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Krajową Agencja Poszanowania Energii S.A. Projekt  jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem projektu „Nasza energia” jest zwiększenie efektywności energetycznej ukraińskich zjednoczonych hromad. W pięciu wybranych hromadach z obwodu charkowskiego zostaną przeprowadzone analizy energetyczne, zakończone rekomendacjami. Władze i specjaliści z tych hromad wezmą udział podróży studyjnej do Polski, w czasie której zapoznają się z dobrymi praktyki polskich samorządów w dziedzinie energoefektywności i wytwarzania energii. Planowane jest też szkolenie na temat pozyskiwania środków do realizacji działań rekomendowanych hromadom. Szkolenie będzie przeprowadzone w Kijowie z udziałem ekspertów ukraińskich. Efekty i rekomendacje płynące z projektu „Nasza energia”, zostaną zaprezentowane, m.in., na III Polsko-Ukraińskim Forum Samorządowym w Charkowie jesienią 2018 roku.

Partnerzy realizujący „Naszą energię” maja nadzieję, że doświadczenia zebrane w czasie realizacji tego pilotażowego projektu, umożliwią znaczne rozwinięcie go w przyszłości. Decentralizacja władzy na Ukrainie jest jedną z najważniejszym reform, przeprowadzanych w tym kraju. Doświadczenia polskiej samorządności były ważnym przykładem dla decentralizacji. Jednoczenie się hromad w większe jednostki zwane zjednoczonymi hromadami to dobrowolny proces, który poprzez wybory do władzy lokalnej, prowadzi do większej samodzielności społeczności lokalnych, tworzenia lokalnych budżetów i decydowania o inwestycjach na poziomie hromady.