Nasza energia ruszyła z energią

Projekt „Nasza energia-hromada samowystarczalna  energetycznie” wystartował! W dniach 20-22 czerwca, w Charkowie i obwodzie charkowskim, odbyły się spotkania informacyjne i organizacyjne związane z projektem.

Koordynator projektu i Polsko-Ukraińskiej Akademii Miast, Dariusz Szymczycha, spotkał się z konsulem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie Panem Włodzimierzem Leszczyńskim. Konsulat od dwóch lat jest współorganizatorem Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego w Charkowie – jesienią bieżącego roku właśnie na tym forum będą zaprezentowane doświadczenia i rekomendacje wynikające z  projektu „Nasza energia”.

Spotkanie w Charkowskim Centrum Rozwoju  Samorządu Lokalnego dotyczyło sposobu kwalifikacji pięciu zjednoczonych hromad do projektu i zasad współpracy. Dyrektor Centrum Pani Diana Barinowa i ekspert Centrum  Pan Victor Nesterenko poinformowali o procesie decentralizacji na Charkowszczyźnie, problemach i sukcesach związanych z ta pracą.

W Czkałowsku zainwestowano już instalację do spalania peletu i tą energią ogrzewana jest szkoła.

Przedstawiciele Konsulatu, Centrum oraz Izby odwiedzili też dwie zjednoczone wiejskie hromady: Hromadę Rogańską i Czkałowską. W czasie spotkań gołowy hromad i pracownicy władzy lokalnej zostali poinformowani o projekcie. Dariusz Szymczycha zachęcał do skrupulatnego wypełnienia ankiet, które będą podstawą zaproszenia hromad do projektu. Panowie Fiodor Stepanowicz Szewczenko (Hromada Rogańska) i Wiktor Dmitrowicz Sołowjow (Hromada Czkałowska) poinformowali o dotychczasowych pracach na rzecz zwiększania efektywności energetycznej swoich hromad i wyrazili zadowolenie z propozycji polskiej pomocy.

Spotkanie z władzami Rogańskiej Hromady

Wizyta w Rogańskiej Hromadzie stworzyła okazję do odwiedzenia Państwowego Ukraińskiego Uniwersytetu Rolniczego im. W.W. Dokuczajewa, który jest tam zlokalizowany i odwołuje się do tradycji Instytutu Rolnictwa, powołanego w podwarszawskim (wówczas) Marymoncie w 1816 roku.

Charkowskie Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego poinformowało wszystkie zjednoczone hromady obwodu charkowskiego o projekcie, informacja o nim i ankieta do kwalifikacji jest dostępna na Facebooku Centrum. W siedzibie Centrum zorganizowano też spotkanie Konsula W. Leszczyńskiego i  D. Szymczychy z dziennikarzami.

„Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie” to projekt, który Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza realizuje w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Krajową Agencja Poszanowania Energii S.A . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 Celem projektu „Nasza energia” jest zwiększenie efektywności energetycznej ukraińskich zjednoczonych hromad. W pięciu wybranych hromadach z obwodu charkowskiego zostaną przeprowadzone analizy energetyczne, zakończone rekomendacjami. Władze i specjaliści z tych hromad wezmą udział  podróży studyjnej do Polski, w czasie której zapoznają się z dobrymi praktyki polskich samorządów w dziedzinie energoefektywności i wytwarzania energii. Planowane jest też szkolenie na temat pozyskiwania środków do realizacji działań rekomendowanych hromadom. Szkolenie będzie przeprowadzone z udziałem ekspertów ukraińskich. Efekty i rekomendacje płynące z projektu „Nasza energia”, zostaną zaprezentowane, m.in., na III Polsko-Ukraińskim Forum Samorządowym w Charkowie jesienią 2018 roku.