Nasza energia w ukraińskich hromadach

Projekt „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” dotarł „pod strzechy”, czyli do jego adresatów. Od 29 lipca do 8 sierpnia w pięciu wybranych do projektu, zjednoczonych, wiejskich hromadach obwodu charkowskiego, przebywają eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Państwo Tetiana Bursanina, Piotr Chrzanowski i Michał Jarosiński, wspierani przez ukraińskiego specjalistę od audytów energetycznych Pana Vyacheslava Gusyeva. Do projektu zakwalifikowały się hromady: Zaczepiłiwska, Maliniwska, Nowowodołazska, Rogańska i Czkałowska.

Eksperci projektu (od lewej): Michał Jarosiński, Piotr Chrzanowski, Tetiana Bursianina, Vyacheslav Gusyev.

Eksperci projektu „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” jeszcze przed przyjazdem prosili władze hromad o przekazanie podstawowych informacji o budynkach, którymi administrują, o zużyciu i kosztach energii, o podjętych i planowanych działaniach na rzecz podniesienia efektywności energetycznej. Wizytę w hromadach rozpoczynają od spotkania z gołową hromady i jego współpracownikami, podczas którego tworzony jest plan wizyty, ustalana kolejność odwiedzanych obiektów i formułowane są prośby o dodatkowe informacje oraz dane. Potem eksperci udają się „w teren”. Wizytują budynki administracyjne, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, domy kultury i związane z nimi kotłownie. W czasie lustracji obiektów ich gospodarzom i zarządcom przekazywane są pierwsze spostrzeżenia, uwagi i propozycje zmian. Na pełniejszą, kompleksową analizę, którą eksperci projektu nazwali energetycznym skanem, trzeba będzie jednak poczekać. Otrzymane materiały techniczne i dane statystyczne, własne pomiary i obserwacje ekspertów, wnioski z rozmów z przedstawicielami hromad będą podstawą do przygotowania rekomendacji do działań w zakresie efektywności energetycznej. Eksperci zamierzają przedstawić propozycje niskobudżetowych inwestycji, które w krótkim czasie mogą zmniejszyć wydatki hromad na energię lub przyczynić się do jej lepszego wykorzystania.

Spotkanie ekspertów w ośrodku zdrowia w Hromodazie Nowowodołazskiej

W dniach 10-15 września przedstawiciele hromad odpowiedzialni za inwestycje i zarządzanie obiektami przyjadą do Polski. W Warszawie i na Mazowszu poznają polskie dobre praktyki i doświadczenia samorządów w dziedzinie energoefektywności i OZE. O programie tej wizyty i oczekiwaniach gości z Ukrainy rozmawiano podczas spotkania partnerów i beneficjentów projektu, które odbyło się 2 sierpnia w Regionalnym Centrum Rozwoju Samorządów w  Charkowie. W spotkaniu uczestniczył Konsul Włodzimierz Leszczyński z Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, który wspiera realizację projektu.

Lustracja kotłowni na terenie Hromady Rogańskiej

Rekomendacje dla hromad będą przedstawione podczas III Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego, które planowane jest w Charkowie w dniu 16 października 2018 roku. Natomiast w listopadzie 2018 roku partnerzy projektu „ Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” zorganizują w Charkowie szkolenie dla hromad na temat pozyskiwania środków finansowych Ukrainy i środków pomocowych Unii Europejskiej na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, informując o gotowości wsparcia finansowego UE dla Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy, powiedział że „jeśli Ukraina osiągnie poziom efektywności energetycznej taki, jak w Polsce, to zaoszczędzi więcej energii niż rocznie zużywa Hiszpania”.

 „Nasza energia- hromada samowystarczalna  energetycznie” to projekt, który Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza realizuje w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.  Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Koordynatorem projektu jest Dariusz Szymczycha.