Nasza Energia z Funduszem

Ocenia się, że na Ukrainie trzeba przeprowadzić termomodernizację aż 90 000 budynków mieszkalnych. Te projekty finansowane będą przez Fundusz Efektywności Energetycznej, którego zasoby finansowe utworzą środki Unii Europejskiej, rządu Ukrainy oraz innych donorów. Można spodziewać się, że Fundusz podejmie działalność operacyjną na początku 2019 roku.

W dniu 27 sierpnia pełniąca obowiązki Dyrektora Funduszu Pani Yulia Holovatiuk-Ungureanu spotkała się z Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą i Dariuszem Szymczychą, który koordynuje projekt „Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie”.

Jacek Piechota, Yulia Holovatiuk-Ungureanu, Dariusz Szymczycha

Polscy goście przedstawili założenia projektu i postępy w jego realizacji, wskazując że w niektórych zjednoczonych wiejskich hromadach są bloki mieszkalne. Ich termomodernizację można by przeprowadzać właśnie dzięki wsparciu Funduszu. Projekt „Nasza energia…” zakłada też przeprowadzenie w listopadzie szkolenia dla przedstawicieli hromad z obwodu charkowskiego na temat procedur pozyskiwania środków, finansujących poprawę efektywności energetycznej. W imieniu partnerów projektu poproszono Panią Dyrektor o przyjęcie zaproszenia do udziału w tym szkoleniu.

Na przełomie lipca i sierpnia w pięciu zjednoczonych wiejskich hromadach z obwodu Charkowskiego przebywali eksperci  Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., którzy z udziałem ukraińskiego eksperta dokonali przeglądu obiektów, którymi zarządzają hromady.

W dniach 10-15 września przedstawiciele hromad odwiedzą  Polskę. W Warszawie i na Mazowszu poznają dobre praktyki i doświadczenia samorządów w dziedzinie energoefektywności i OZE.

Rekomendacje działań w celu lepszego gospodarowania energią, adresowane dla hromad, będą przedstawione podczas III Polsko- Ukraińskiego Forum Samorządowego, które planowane jest w Charkowie w dniu 16 października 2018 roku. Natomiast w listopadzie 2018 roku partnerzy projektu  zorganizują w Charkowie szkolenie, na które zaproszono Fundusz Efektywności Energetycznej.

„Nasza energia-hromada samowystarczalna energetycznie” to projekt, który Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza realizuje w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.