Nowe Przedstawicielstwa PUIG

Zarząd Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej powołał kolejne przedstawicielstwa PUIG w miastach Sumy, Odessa i Łuck.

Przedstawicielstwo PUIG prowadzone będzie przez Organizację społeczną „Międzynarodowe stowarzyszenie Biznes-Partnerstwo”

Pl. Niepodległości 15, 40-030 Sumy

Dyrektor przedstawicielstwa: Igor Korotycz

sumy@pol-ukr.com

Przedstawicielstwo PUIG prowadzone będzie przez Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową Obwodu Odeskiego.

ul. Bazarna 47, 65-000 Odessa

Dyrektor przedstawicielstwa: Anna Nesterenko

odessa@pol-ukr.com

Przedstawicielstwo PUIG prowadzone będzie przez “Jagiellon Group”Sp. z o. o.

ul. Dubniwska 30a/2, 43-010 Łuck

Dyrektor przedstawicielstwa: Georgij Rolinger

luck@pol-ukr.com