O Naszej Energii w Kijowie

„Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie” to projekt, który Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza realizuje w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Krajową Agencja Poszanowania Energii S.A . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Spotkanie z Sergijem Sawczukiem, Prezesem Państwowej Agencji Energoefektywności i Energooszczędności Ukrainy

Celem projektu „Nasza energia” jest zwiększenie efektywności energetycznej ukraińskich zjednoczonych hromad. Program realizowany będzie w pięciu zjednoczonych wiejskich hromadach w obwodzie charkowskim. O harmonogramie działań w ramach tego pilotażowego projektu i merytorycznym wsparciu ze strony administracji ukraińskiej rozmawiano podczas wizyty przedstawicieli Izby  w Kijowie.

2 lipca 2018 roku Prezes Izby ze strony ukraińskiej Oleksandr Shlapak, Prezes Izby ze strony polskiej Jacek Piechota oraz koordynujący projekt Nasza Energia Dariusz Szymczycha odwiedzili Pana Sergija Sawczuka, Prezesa Państwowej Agencji Energoefektywności i Energooszczędności Ukrainy. Rozmawiano o wynikach pracy na rzecz efektywności energetycznej na Ukrainie, przykładach dobrych praktyk i potrzebie ich lepszej promocji, także wśród polskich przedsiębiorców.

Po spotkaniu z S. Sawczukiem

W dniu 3 lipca 2018 roku J. Piechota i D. Szymczycha odwiedzili Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy. W czasie spotkania z Zastępcą Ministra Panem Tarasem Tokarskim i przedstawicielami departamentów odpowiedzialnych za efektywność energetyczną, decentralizację i współpracę międzynarodową rozmawiano o wsparciu eksperckim dla projektu Nasza Energia. Jego elementem jest, m.in., szkolenie dla przedstawicieli hromad na temat sposobu pozyskiwania środków publicznych Ukrainy na projekty w dziedzinie energoefektywności. Rozmawiano też o możliwościach polskiego wsparcia dla tworzącego się w Ukrainie rynku audytu energetycznego.

Uczestnicy spotkania z Ministrem V. Nehodą w Centrum Decentralizacji

4 lipca 2018 roku w Centrum Decentralizacji w Kijowie, z przedstawicielami Izby spotkał się Pan Viacheslav Nehoda- Pierwszy Zastępca Ministra Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy. W spotkaniu uczestniczył Pan Wasyl Kujbida- Rektor Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Rozmawiano o doświadczeniach Polsko- Ukraińskiej Akademii Miast, której swego patronatu udzielił Min. V. Nehoda oraz o sposobach popularyzacji efektów projektu Nasza Energia.

4 lipca 2018 roku przedstawiciele Izby odwiedzili też PLEDDG – kanadyjską organizację, wspierającą demokratyczne zarządzanie i rozwój gospodarczy 14 ukraińskich miast.