Oleg Dubish

Oleg Dubish – od 2007 roku Wiceprezes, a od 2016 roku Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (Warszawa).

Po Rewolucji Godności w latach 2014-2015 kierował Radą Społeczną Państwowej Agencji inwestycji i Zarządzania Projektami Narodowymi Ukrainy, w 2015 był jednym z inicjatorów utworzenia Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce (Warszawa) i został wybrany na pierwszego przewodniczącego Rady tej organizacji. Założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Parków Przemysłowych Ukrainy (Kijów).

Urodził się w 1962 roku we Lwowie w polsko-ukraińskiej rodzinie. W 1985 roku z wyróżnieniem ukończył Wydział Ekonomiczny Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im.I.Franka, ekonomista-matematyk. Odbywał staże w USA i Wielkiej Brytanii. Od początku lat 90-tych do 1995 roku pracował na stanowiskach kierowniczych w Administracji Prezydenta Ukrainy, Gabinetu Ministrów i Ministerstwie Gospodarki Ukrainy. Ma duże doświadczenie w działalności gospodarczej, w tym w zakresie doradztwa, finansów i mediów. W latach 1999-2011 kierował Stowarzyszeniem Przyjaźni „Ukraina-Libia”, był członkiem zarządu Inwestycyjnej Unii Afryki (Trypolis). Przez długi czas mieszkał i realizował przemysłowe projekty inwestycyjne w Obwodzie Ługańskim (Donbas). Uczestniczy w działalności wielu ukraińskich i międzynarodowych organizacji, m.in. w kierunku eurointegracji Ukrainy, poprawy jej atrakcyjności inwestycyjnej i promocji ukraińskiego eksportu.