OLEG DUBISH WZIĄŁ UDZIAŁ W REGIONALNYM FORUM W SIEWIERODONIECKU

memorandum-w-siewierodoniecku
Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish (po prawej) i Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Kierownik Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowo-Cywilnej  Jurij Garbuz (po lewej) podczas podpisania Memorandum o Współpracy na Ługańskim Regionalnym Forum „Zmiany w 3D” w Lodowym Pałacu Sportu, Siewierodonieck, Obwód Ługański, 28 października 2016 roku.
 

28 października w m. Siewierodonieck Obwodu Ługańskiego odbyło się Regionalne Forum „Zmiany w 3D: stowarzyszenia, biznes, władza”. Udział w nim wziął Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish. Również udział w Forum wzięli przedstawiciele Rządu i instytucji państwowych, przewodniczący rad obwodowych z różnych regionów Ukrainy, deputowani Rady Najwyższej, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, biznesu i stowarzyszeń biznesowych.

W ramach Forum zostały podpisane Memoranda o Współpracy pomiędzy Ługańską OAP i Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, KP ”Ukroboronprom” oraz wiodącymi agrokorporacjami Ukrainy.

Otwierając część plenarną Forum, Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Kierownik Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowo-Cywilnej P. Jurij Garbuz wyjaśnił wybór takiej nietypowej nazwy dla tego gospodarczego przedsięwzięcia: „Naszym celem jest pokazać perspektywy modernizacji regionu w trzech powiązanych ze sobą płaszczyznach – życia społecznego, gospodarki i administracji państwowej. Dlatego dzisiaj mówimy o profesjonalnych stowarzyszeniach jako miejscach społecznych, które łączą ludzi aktywnych z każdej branży, biznes i ogólny klimat inwestycyjny regionu, a także o władzy – wiarygodnym partnerze społeczeństwa i biznesu w Obwodzie Ługańskim”.

„Nasze Forum – to deklaracja na sukces Ługańszczyzny! To deklaracja aktywnej postawy życiowej i jest potwierdzeniem tego, że działamy, nie poddaliśmy się, – powiedział Jurij Garbuz. – Dzisiaj podzielony na dwie części Obwód Ługański znajduje się pośrodku rankingu regionów Ukrainy i Kijowa według wielkości realizowanej produkcji”.

Przewodniczący Obwodu podkreślił, że jest to możliwe dzięki kontynuacji przemysłowych tradycji Donbasu takimi potężnymi przedsiębiorstwami, jak „Siewierodonieckie naukowo-produkcyjne stowarzyszenie „Impuls” S.A., Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo „Zorija” Sp. z o.o., „Mikrochim” SP. z o. o. FNP, „Rubiżański tekturowo-opakowaniowy kombinat” S.A.

Przemawiając na Forum po podpisaniu Memorandum o Współpracy PUIG z Ługańską OAP Pierwszy Wiceprezes Izby Oleg Dubish podkreślił tradycyjna i historyczną rolę polskiego biznesu w rozwoju i modernizacji Ługańszczyzny, wskazał na niektóre z priorytetów pracy Izby w regionie, w szczególności udział polskiego biznesu i innych polskich partnerów w odbudowie regionu, jego reindustrializacji i modernizacji, rozwoju potencjału eksportowego, wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, we wspólnej ochronie w warunkach hybrydowej wojny i agresji Rosji, w tym w sprawach ochrony informacji i promocji europejskiego wyboru.

Oleg Dubish wraz z innymi uczestnikami Forum mieli możliwość przeprowadzenia rozmów i zapoznać się na rozszerzonej ekspozycji z prezentowanymi osiągnięciami i ofertami inwestycyjnymi 37 wiodących przemysłowych i rolnych gospodarstw regionu. W panelach dyskusyjnych były omówione perspektywy społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.

Osobno należy wspomnieć , iż tego samego dnia, 28 października 2016 roku, w Kijowie w Administracji Prezydenta Ukrainy odbyło się podpisanie Memorandum o Wzajemnym Porozumieniu i Współpracy między Gabinetem Ministrów Ukrainy, Organizacją Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie Funduszu Powierniczego wielu partnerów. Zgodnie z tym dokumentem utworzony zostanie fundusz, który będzie akumulować środki międzynarodowych i ukraińskich darczyńców wspierających projekty odbudowy Donbasu.