Organizacja misji gospodarczych

Wyjazdowe misje gospodarcze

Głównym celem misji gospodarczych jest nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z firmami z Ukrainy/ Polski. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest partnerem ukraińskich/polskich podmiotów rządowych, samorządów oraz szeregu organizacji sektora NGO – gwarantuje to profesjonalną organizację na miejscu oraz zwiększony prestiż odbywanych spotkań. Proponujemy Państwu dwa rodzaje misji:

Indywidualna misja gospodarcza

Ilość osób, program, termin i miejsce wyjazdu ustalane są indywidualnie z firmą – uczestnikiem. Pozwala to zmaksymalizować efektywność wyjazdu, dopasowując każdy szczegół do jej oczekiwań.

Zbiorowa misja gospodarcza

Jest to wyjazd wielu firm z jednej branży lub kilku firm z różnych branż. Ilość osób, program, termin i miejsce wyjazdu są deklarowane uprzednio przez potencjalnych uczestników, a następnie w drodze uzgodnień opracowywany jest plan wyjazdu. Duża ilość uczestników w znaczący sposób podnosi rangę misji, co pozytywnie pływa na ilość potencjalnych partnerów, pojawiających się na spotkaniach na miejscu. Pozwala to również zredukować koszty wyjazdu.

ZAMÓWIENIE INFORMACJI O MISJACH GOSPODARCZYCH

(*pola obowiązkowe do wypełnienia)

Wyrażam zgodę na następujące postanowienia: firma podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez PUIG w celu wykonywania przezeń swojej działalności statutowej jak i w celach marketingowych. Zgromadzone dane będą wykorzystywane i udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.); administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest PUIG z siedzibą; 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 9/2 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000176567, NIP 525-21-11-983, REGON 010304011); każda firma ma prawo dostępu i poprawiania zgromadzonych o sobie danych; podanie danych oraz uiszczenie wymaganych opłat rejestracyjnych jest konieczne do uzyskania członkostwa w PUIG; dane w ankiecie podaje się poprzez wypełnienie wymaganych pól Ankiety; PUIG nie odpowiada za podanie przez Firmę nieprawidłowych danych.