PAIH EXPO 2018

W dniu 25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu adresowane do polskich, małych i średnich firm, które planują ekspansję lub już działają na rynkach zagranicznych.

Każdy region świata został profesjonalnie i merytorycznie zaprezentowany przez lokalnych ekspertów biur handlowych PAIH w 12 pawilonach tematycznych na PGE Narodowym w Warszawie. Zagraniczne Biuro Handlowe  w Kijowie PAIH wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą i PLP Law Group prowadzili warsztaty dla przedsiębiorców nt. rynku ukraińskiego. Forma pracy z uczestnikami warsztatów miała skutkować uzyskaniem praktycznej i kompleksowej wiedzy dotyczącej prowadzenia operacji biznesowych na ściśle zdefiniowanych rynkach. Uczestnicy Forum mieli możliwość czerpania biznesowych inspiracji od największych inwestorów zagranicznych obecnych w Polsce oraz możliwości dzielenia się dobrymi praktykami, wymiany myśli i pozyskiwania kontaktów. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentowali Wiceprezes Elżbieta Bodio, Dyrektor Sławomir Szymusiak, Przewodniczący Komitetu PUIG ds. prawnych, celnych i podatkowych Andrii Popko.

Forum miało za zadanie wypełnić lukę w edukacji krajowych środowisk biznesowych odnośnie narzędzi administracyjnej asysty ekspansji zagranicznej. Celem forum była prezentacja oferty wsparcia polskich firm na rynkach zagranicznych, w szczególności pozaeuropejskich.