Instytucje

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Website

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Website

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Website

Iwano-Frankiwska Izba Przemysłowo-Handlowa

Website

Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Website

Konsulaty Generalne RP w Ukrainie

Website

Konsulaty Generalne Ukrainy w RP

Website

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Website