Instytucje

Krajowa Izba Gospodarcza

Website

Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa

Website

Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Website

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Website

Północna Izba Gospodarcza

Website

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Website

Rada Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy

Website

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

Website